EA MLA – Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējais līgums – līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

kopš 2022. gada 8. jūnija LATAK ir parakstījis ILAC SAVSTARPĒJĀS ATZĪŠANAS LĪGUMU: 

ILAC ir globāla akreditācijas organizācija, kur pārstāvētas akreditācijas iestādes, profesionālās asociācijas un ieinteresēto pušu organizācijas visā pasaulē.

ILAC aktīvi sadarbojas ar citām līdzvērtīgām organizācijām visā pasaulē, tostarp standartizācijas organizācijām ISO, IEC un ITU.

Pievienojoties šai starptautiskai organizācijai un parakstot savstarpējās atzīšanas vienošanos, (ILAC MRA Multilateral Recognition Arrangement) savstarpēji tiek atzīta dalībnieku akreditācijas sistēmu ekvivalence un akreditēto iestāžu izsniegtie atbilstības novērtēšanas rezultāti.

Savstarpējās atzīšanas principi un prasības par atbilstības novērtēšanas iestāžu akreditāciju no ILAC atzītu akreditācijas iestāžu puses iestrādāti arī Eiropas Savienības noslēgtajos līgumos ar Kanādu, Japānu, ASV un citiem ģeopolitiskajiem reģioniem.

Atbilstības novērtēšanas iestādēm ILAC MRA rada iespēju piedāvāt savus pakalpojumus vai izmantot atbilstības novērtēšanas rezultātus plašākā ģeogrāfiskā reģionā. Ražotājiem iespējams saņemt atbilstības novērtēšanas pakalpojumu ātrāk, ērtāk un izdevīgāk, izmantojot vietējās laboratorijas vai inspekcijas.