SIA Regardes TC

Firma piedāvā sekojošus pakalpojumus: garantijas un pēcgarantijas remontu un apkopi sekojošām iekārtām: saspiesta gaisa aparātiem, firmas Drager pārnēsājamiem un stacionāriem kompresoriem, pārnēsājamiem un stacionāriem gāzu analizatoriem. Minētie pakalpojumi tiek veikti SIA Regardes TC telpās vai klientu noteiktās vietās.

Pakalpojumus veic kvalificēti specialisti, kas ikgadēji papildina zināšanas  rūpnīcu-izgatavotāju apmācību centros. Mūsu specialisti pielieto mūsdienīgu tehnoloģiju, kvalitatīvus materiālus, kā arī ir atklāti attiecībā pret klientu, ar individuālu pieeju katram klientam un ir elastīga cenu politika.

SIA RTCentrs

Firma nodarbojas ar pārnēsājamo un stacionāro gāzu analizatoru kalibrēšanu, kā arī sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizatoru kalibrēšanu. SIA RTCentrs ir akreditēts Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā, apliecinot savu kompetenci augstākminētā jomā. Gāzu analizatoru kalibrēšanai ir izstrādāta validēta metode, kā arī katram mērlīdzeklim tiek ņemts vērā attiecīgā ražotāja izstrādātā instrukcija. 

Saskaņā ar instrukciju visi mērlīdzekļi tiek nokoriģēti, izmantojot sertificētas gāzes ar izsekojamību līdz NIST USA vai NIST SRM. Tādējādi klients var būt drošs, ka viņa mērlīdzeklis uzrāda ticamu rezultātu.

Tehniskā palīdzība

Mūsu uzņēmums pievērš lielu uzmanību tehniskajam atbalstam. Pakalpojumu centrs piedāvā pakalpojumus, garantijas un pēcgarantijas remontu šādiem produktiem: elpošanas aparāti, portatīvie un stacionārie kompresori un portatīvie un stacionārie gāzes analizatori.

Mēs arī nodrošināt testēšanu un kalibrēšanu gāzes analizatoriem. Tehnisko dienestu var veikt mūsu centrā vai klienta tīmekļa vietnē.

Pakalpojumu veica kvalificēti speciālisti, kas veic apmācību no mācību centru ražotājiem katru gadu. Augsts kvalifikāciju līmenis, spēja pielietot modernās tehnoloģijas, kā arī augstas kvalitātes materiālu izmantošanu, kā arī atklātību, elastīgu cenu noteikšanu un individuālu pieeju katram klientam, kas nodarbojas ar mums pievilcīgu klientiem.

Kalibrēšanas biežums

Gāzu analizatoru kalibrēšanas biežumu nosaka ražotāju instrukcijas, dažreiz uz paša analizatora displeja parādās prasība pēc kalibrēšanas. 

Lietotājs var noteikt veikt kalibrēšanu arī biežāk, piemēram, ņemot vērā iepriekšējos kalibrēšanas rezultātus (liela kalibrēšanas korekcija). Sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizatoriem kalibrēšanas biežumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”, t.i. 1 reizi gadā.

Mēs piedāvājam veikt plānveida kalibrēšanu uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem. Ņemot vērā mūsu lielo pieredzi un kompetenci, mēs varam kļūt Jums uzticīgi partrneri attiecībā uz gāzu analizatoru kalibrēšanu un apkopi.

Ja jums ir jautājumi
Mēs ar prieku atbildēsim uz tiem