Godātie gāzu mērīšanas līdzekļu un sistēmu īpašnieki un lietotāji!

   Pievēršam  visu, kā portatīvā tā stacionārā tipa, gāzu mērīšanas līdzekļu īpašnieku un lietotāju uzmanību nepieciešamībai, ievērot minēto instrumentu regulāru tehnisko apkopi.

   Normatīvie akti, kā likums, prasa to  ikgadēju pārkalibrēšanu un testēšanu. Taču gāzu noteikšanas un mērīšanas  līdzekļu Lietošanas instrukcijās ir daži punkti attiecībā uz tehnisko apkopi, kuri prasa , lai to izpildītu tikai apmācīti un pilnvaroti speciālisti.

    Izpildot kārtējo kalibrēšanu un testēšanu, bez speciālo izsekojamo kalibrēšanas gāzu pielietošanas, šie speciālisti obligāti izpilda instrumenta vai gāzu kontroles sistēmas inspicēšanas programmu. Tam nolūkam pielieto ražotāju piegādātās testkartes vai datoru testprogrammas, īpašas atslēgas un/vai paroles, ar kuru palīdzību instrumentam un/vai sistēmai secīgi tiek pārbaudītas visas darba  kontūras, atjaunoti rūpnīcas iestatījumi, apstiprinātas vai ievadītas lietotāja  pieprasītās konfigurācijas, piemēram, trauksmju režīmi, ventilācijas palaišana vai atslēgšana, pāreja no vienas uz citas, dotajam instrumentam pieejamas, gāzes mērīšanu, kļūdu kodu pārbaude, strāvu un izejošā sprieguma pārbaude. Nepieciešamības gadījumā šo testēšanu dati ļauj operatīvi saistīties ar ražotāju un novērst atteices vai pārveidot  instrumenta  darbības režīmu, bet, galējā gadījumā, izdot tehniski pamatotu nokalpojuša instrumenta vai sistēmas daļu norakstīšanas aktu, savlaicīgi paredzēt detaļu nomaiņu (sensoru, barošanas bloku, avārijas barošanas, aizsargfiltru), pārbaudīt iekārtu atbilstību АТЕХ (prasības darbam sprādzienu bīstamā zonā).

 

Augstāk uzskaitītās darbības uztur  SIL (Integrētais drošības līmenis jeb iekārtas ekspluatācijas drošības klase), kādu iegūta šai iekārtai, vai, neizpildot  šīs procedūras, tiek pazemināts dotās iekārtas SIL līmenis, bet tas nozīmē, ka arī visam uzņēmumam (sk standartu EN IEC 61508).

 

   REGARDES  pieder un pastāvīgi tiek atjaunoti īpašie tehniskie līdzekļi, pieejas atslēgas/paroles un gāzu mērinstrumentu apkalpošanas datorprogrammas. Uzņēmuma līdzstrādnieki sistemātiski iziet apmācību un tie ir  pilnvaroti  apkalpot tādu ražotāju produktus kā Draeger Safety (Polytron), Servomex, Industrial Scientific (Oldham), GMI u.c. Gadījumā, kad REGARDES Tehniskā centra darba bibliotēkā nav īpašo priekšrakstu un/vai paroļu kāda testēšanai un kalibrēšanai pieteikta instrumenta vai sistēmas pilnvērtīgai inspicēšanai, speciālistu sagatavotība ļauj kvalificēti pieprasīt ražotājam vajadzīgos pieejas līdzekļus inspicēšanai un instrumenta konfigurēšanai pie nosacījuma, ka tiek pasūtītas un izmantotas tikai autentiskas rezerves daļas, sensori utml,

  Tikai, ievērojot regulāri un pareizi izpildītu inspicēšanu, iespējama  ilggadīga instrumentu kalpošana bez atteicēm. Pamatojoties uz augšminētajām testkartēm datorizētās testēšanas protokolu datiem, kuri glabājas REGARDES Tehniskajā centrā atbilstoši standarta LVS ISO IEC 17025 prasībām, speciālisti var sniegt gāzu mērīšanas līdzekļu īpašniekiem lietišķu palīdzību darbojošās sistēmas paplašināšanas vai daļējas atjaunošanas gadījumā, kā arī pārbaudīt un izkoriģēt atteices gadījumā un nodrošināt šo datu izsekojamību.

 

Pirkumu grozs

Jaunumi